فلفل فابریک تایلند لاستیک قیمت لاستیک

فلفل: فابریک تایلند لاستیک قیمت لاستیک بازار خودرو

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی شورای حل اختلاف قوا عنوان سپنتا نیکنام را حل می‌کند / سلیمی‌نمین

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ کشور عزیزمان ایران گفت: عنوان سپنتا نیکنام یک اختلاف کارشناسی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده که قابل حل است. 

شورای حل اختلاف قوا عنوان سپنتا نیکنام را حل می‌کند / سلیمی‌نمین

سلیمی نمین: شورای حل اختلاف قوا عنوان سپنتا نیکنام را حل می کند

عبارات مهم : سیاسی

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ کشور عزیزمان ایران گفت: عنوان سپنتا نیکنام یک اختلاف کارشناسی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده که قابل حل هست.

عباس سلیمی نمین در گفت وگو با ایسنا با اشاره به نظر شورای نگهبان راجع به تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر یزد، اظهار داشت: قطعا این پرسشها قابل حل و فصل هست. این عنوان در مسیر شورای حل اختلاف قوا قرار گرفته است و از این مسیر این عنوان حل می شود و نباید اینقدر جامعه را درگیر آن کرد.

شورای حل اختلاف قوا عنوان سپنتا نیکنام را حل می‌کند / سلیمی‌نمین

وی افزود: هنوز این عنوان در شورای حل اختلاف قوا مطرح نشده ولی در این مسیر قرار گرفته است و شورای نگهبان هم اعلام کرده است که نظر شورای حل اختلاف قوا را هر چه باشد، قبول می کند.

سلیمی نمین با بیان اینکه نباید از این عنوان اینگونه استنباط شود که ما با عزیزان زرتشتی در کشور مسئله داریم، خاطر نشان کرد: زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند و ما هم ارتباط حسنه ای با آن ها داریم ولی اختلاف نظر کارشناسی به وجود آمده که در حال پیگیری است و حل می شود. این اختلاف به این علت است که در یک جایگاه یک فرد زرتشتی به مجلس شورای اسلامی راه می یابد، ولی در جایگاه دیگر یک اقلیت نماینده اکثریت می شود.

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ کشور عزیزمان ایران گفت: عنوان سپنتا نیکنام یک اختلاف کارشناسی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده که قابل حل است. 

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ کشور عزیزمان ایران در ادامه، تصریح کرد: جریان های سیاسی در کشور چون در مسیر پرسشها مبرم جامعه قرار نمی گیرند، علاقه دارند موضوعی پیدا شود تا آن را مبنای دعوای سیاسی قرار دهند تا کم کاری و بی توجهی خود به پرسشها مهم کشور را در حاشیه قرار دهند.

در پرسشها اجتماعی هم همین گونه هست، به عنوان نمونه کودکی در ماشین فوت می کند و این عنوان چند ماه در رسانه ها مطرح می شود، در حالی که آن یک عنوان خاص نیست و در سایر نقاط دنیا هم این پرسشها به وجود می آید ولی آنقدر که ما به آن بها می دهیم آن ها بها نمی دهند و چند ماه رسانه ها مشغول این عنوان نمی شوند. جامعه هم گرایشی دارد که هر موضوعی را به چالش تبدیل کند که این مساله موجب صرف انرژی ها در پرسشها فرعی می شود.

واژه های کلیدی: سیاسی | اختلاف | نگهبان | شورای شهر | مجلس شورای اسلامی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog